Skip to the content

Godkendelse af projekt - skoletjeneste

Ved I hvad? Det er helt fantastisk!

Vandcenter Djurs har netop fået godkendt en ansøgning om penge fra arvepuljen efter Svend Carlo Svenningsen. Arven skal anvendes til formål, der er målrettet børn og unge i Grenå.

I den forbindelse har vi i samarbejde med Viden Djurs, Grenaa Egnsarkiv og gådedesignerne fra HV?M, udarbejdet et projekt omkring et læringsrettet gåderum. Gåderummet skal indrettes i den gamle vandværksbygning i Anlægget neden for Bavnehøj. Parallelt med dette vil der også blive etableret en gåderute i Grenå by. I første omgang vil hele projektet være målrettet folkeskolens ældste årgange, samt de gymnasiale uddannelser, men det er også idéen at gåderuten på sigt vil kunne benyttes af f.eks. turister.

I projektet vil der være fokus på:

  • Samarbejde
  • Logisk tænkning
  • Vandforsyning
  • Kulturhistorie
  • Fyski/kemi
  • Natur/teknologi
  • Geografi

Tidshorisonten kender vi desværre ikke helt endnu, da dette jo som så meget andet er blevet lidt forsinket her i foråret, men vi håber på at kunne have det hele klar, senest til foråret 2021.