Skip to the content

Misfarvet vand

Hvorfor bliver vandet misfarvet?


HVOFOR BLIVER MIT VAND HVIDT?

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.
  

HVORFOR BLIVER MIT VAND RØDBRUNT?

Hvis der opstår brud på en vandledning eller ved andre driftsforstyrrelser ved vandforsyningen kan nogle forbrugere opleve, at der i korte perioder kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Vandet kan være rødt, brunt eller sort, smage en smule metallisk og evt. indeholde sorte partikler.

Dette skyldes udfældning af jern og mangan i vandledningsnettet. Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt og derfor er misfarvningen af vandet uskadelig (læs mere om jern og mangan herunder). For højt indhold af jern kan ved uheldige omstændigheder afsmitte på porcelæn og vasketøj - og mangan kan give et fedtet og olieagtigt udseende og små sorte partikler.

Er vasketøjet misfarvet anbefaler Forbrugerinformationen, at du gør følgende:

  • Bland ½ dl. citronsyre i 5 l. vand. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
  • Anvend en plastbalje i stedet for badekaret, da syren kan ødelægge emaljen.
  • Lad tøjet ligge i blød fra ½ time til et døgn efter behov.
  • Tøjet gnides og skyldes herefter 3 til 4 gange i blandingen og til sidst skylles efter i rent vand evt.
    i vaskemaskinen. Herefter vaskes som normalt.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.

JERN OG MANGAN

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt men naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Vitaminpiller indeholder f.eks. jern og mangan. I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder.

Ved vandværksbehandlingen udskilles jern og mangan. Det kan dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne. Når vandstrømmen er ensartet (dvs. vandet løber samme vej ved ensartet tryk og styrke) forbliver det udfældede jern og mangan i vandledningsnettet. Opstår der brud på et givent sted på vandledningen eller anden påvirkning som ændre vandstrømmen, rives jern- og manganpartiklerne med vandet.

Almindeligvis vil vandforsyningen efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent igen. Ved gentagne problemer bliver ledningsnettet renset med en svamp, der føres gennem rørene.