Skip to the content

Hvad sker der med forsyningen i tilfælde af strømsvigt?

Flere forbrugere har kontaktet os for at spørge ind til, hvad der sker med vandforsyningen hvis vi rammes af periodevise strømsvigt f.eks. her i løbet af vinteren.

Heldigvis har Vandenter Djurs historisk set haft fokus på beredskabsplanen, og vi har derfor nødgeneratorer til rådighed som kan tages i brug i tilfælde af strømsvigt.

Derfor vil det være muligt at holde gang i pumperne på vandværkerne, men det kan give et reduceret tryk da vores trykforøgere på lokalzonerne ikke vil have strøm i et sådant tilfælde.