EKSEMPEL PÅ VANDSPILD
SÅDAN SPARER DU

GODE SPARERÅD

Vand er en ressource, der er værd at passe på, og i dagligdagen findes mange muligheder for at begrænse forbruget.

Ydermere koster vandet penge og utætte vandrør, vandhaner og wc-cisterner poster således "penge" lige ned i afløbet. Ved at kontrollere dine VVS-installationer for utætheder sparer du både penge og masser af rent drikkevand.

Der kan kontrolleres for vandspild ved at efterse om måleren står stille, når der ikke tappes vand.

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57