VANDPRIS OG ABONNEMENTSAFGIFT
TILSLUTNINGSPRISER
GEBYRER OG ØVRIGE YDELSER
RYKKERPROCEDURE
GODKENDELSE AF TAKSTBLAD

TAKSTER 2019

Priser og afgifter er godkendt af Norddjurs Kommune d.10.01.2019.
De nye takster er gældende fra 1. januar 2019.

Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. incl moms.
Der tages forbehold for trykfejl.

  GRENAA - VAND OG FAST AFGIFT

 

  ANHOLT - VAND OG FAST AFGIFT

  VAND

KR excl. moms

KR incl. moms

  VAND

KR excl. moms

KR incl. moms

  VD

3,75

4,68

  VD

3,75

4,68

  Statsafgift

6,37

7,97

  Statsafgift

6,37

7,97

  TOTAL:

10,12

12,65

  TOTAL:

10,12

12,65

  pr. målt m3 vand

  pr. målt m3 vand

  Fast afgift

750

937,50

  Fast afgift

900,00

1.125,00

  Qn 2,5 m3

  Qn 2,5 m3

             

  Vandafledning - se takster på Aqua Djurs´hjemmeside

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57