VISION
PERSONDATAFORORDNINGEN
ÅRSRAPPORT
GENERALFORSAMLING
ORGANISATION
LEVERINGSBESTEMMELSER
VEDTÆGTER
REGULATIV
GMC
ASSISTANCE OG YDELSER TIL ANDRE VANDVÆRKER

ER DU I TVIVL?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til indberetning af  dine  måleraflæsninger, er du altid velkommen til at kontakte os!
 

RING:

(+45) 87 58 21 50

MAIL:

info@vandcenterdjurs.dk

OM VANDCENTER DJURS

Drikkevand er et unikt produkt, som har utallige anvendelsesmuligheder. Men først og fremmest er drikkevand et levnedsmiddel, hvortil der fra myndighedernes side stilles krav til kvalitet og kontrol.

Kontrollen planlægges efter retningslinjer fra Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kontrollen udføres af et uafhæigt statskontrolleret laboratorium.

Vandforsyningen leverer rent drikkevand til ca. 15.900 forbrugere i forsyningsområdet. Vandet hentes op fra undergrunden fra dybder på ca. 50 meter under jordens overflade. Vandet behandles på vandværker, hvor der iltes for at give smag.

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57