VANDPRIS OG ABONNEMENTSAFGIFT
TILSLUTNINGSPRISER
GEBYRER OG ØVRIGE YDELSER
RYKKERPROCEDURE
GODKENDELSE AF TAKSTBLAD

Godkendelse af takstblad.

Takstblad 2019 og ændringer hertil, er godkendt af Norddjurs Kommune d. 10. januar 2019

Se godkendelse af takstblad for 2019 her

 

Takstblad 2018 og ændringer hertil er godkendt af Norddjurs Kommune d. 22. december 2017.

Se godkendelse af takstblad for 2018 her
 

Norddjurs Kommune har 7. september 2017 godkendt en præcisering af de i takstbladet nævnte zoneinddelinger
Ændringen  har tilbagevirkende kraft fra 1. juni 2017.

Norddjurs Kommunes godkendelse af præcisering af takstblad

 

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57