KORT OVER KILDEPLADSERNE
BILLEDER AF VANDVÆRKER
BILLEDER AF BORINGER
KORT OVER LEDNINGSNETTET
INDVINDINGSKORT
VANDVÆRKETS HISTORIE - 100 ÅRS FOLDEREN

Vandværkets historie

I forbindelse med vandværkets 100 års jubilæum i 2007, blev der udgivet en folder med historier fra vandforsyningens 100 årige liv.

Hent folderen her

( Historier fra de sidste 10 år kommer senere)

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57