KORT OVER KILDEPLADSERNE
BILLEDER AF VANDVÆRKER
BILLEDER AF BORINGER
KORT OVER LEDNINGSNETTET
INDVINDINGSKORT
VANDVÆRKETS HISTORIE - 100 ÅRS FOLDEREN

Indvindingskort

Her kan du downloade indvindingskort for de forskellige vandværker/Kildepladser

Vandcenter Djurs:

Hent indvindingskort for Dolmer her

Hent indvindingskort Havdal vandværk her

Hent indvindingskort til Vejlby Vandværk her

Ålsrode Vandværk

Hent indvindingskort for Ålsrode vandværk her

 

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57