KORT OVER KILDEPLADSERNE
BILLEDER AF VANDVÆRKER
BILLEDER AF BORINGER
KORT OVER LEDNINGSNETTET
INDVINDINGSKORT
VANDVÆRKETS HISTORIE - 100 ÅRS FOLDEREN

Vi samarbejder med skolen

 

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi gerne vores viden til rådighed.

 

Skolens kontaktperson i Vandcenter Djurs:

Kirsten Høgh
Tlf. 40147162
Mail: Khn@vandcenterdjurs.dk

Træffes bedst inden for normal arbejdstid.

 

I kan forberede jer på Norddjurs Vandråds hjemmeside:   Gå til NDV´s hjemmeside her.
Her ligger der opgaver med lærer- og elevvejledninger samt links til eksterne læringsressourcer.

Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd 2 materialekasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne rekvireres via Kattegatcentret - se nærmere på NDV's hjemmeside under "Materialekasser". Der ligger udprintede lærer- og elevvejledninger i kasserne.
 

Vandcenter Djurs tilbyder følgende:

 Find dit grundvand:
Guidet tur til Dolmer Kildeskov nord for Grenaa (der hvor en tredjedel af drikkevandet i Grenaa kommer fra).
Vi fortæller bl.a. om, hvorfor vi har plantet skov, og hvordan det kan medvirke til at passe på drikkevandet.
I kan desuden se boringerne tæt ved.
Varighed ca. 1 time + jeres egen transporttid.
Se lærervejledning til ”Find dit grundvand” på Norddjurs Vandråds hjemmeside.

Interviews:
Vi kan møde op på skolen eller modtage spørgsmål på telefon eller mail om følgende:

  • vandkvalitet, grænseværdier mm
  • hvad gør man, hvis der er en forurening
  • vandets forarbejdning
  • undergrundens karakteristika
  • vandværkets arbejdsopgaver
  • hvordan vi beskytter grundvandet
  • vandværkets historie

 

Vandprøver:
Vi stiller prøver af vand og råvand til rådighed for analyser og/eller smagning.
 Se lærervejledning til vandanalyser på Norddjurs Vandråds hjemmeside.

 

Fakta om Vandcenter Djurs og vores vand:

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57